tanuljunk
tanulni!
„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.” - John Dewey

adatvédelem

A Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. -hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:


A Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
A Tanuljunk Tanulni Tanácsadó Bt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.